zateplení grafitovým polystyrenem a vnitřní vápenocementové omítky se štukovou vrstvou.