Firma Václav Daněk - LAGUNA se rozhodla darovat finanční pomoc Ukrajině v boji proti ohavné ruské opovrženíhodné agresi:

1) na účet Člověk v tísni-pomoc Ukrajině ( č.ú. 93209320/0300 ) finanční dar ve výši 10.000,- Kč

2) na účet zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR ( č.ú. 304452700/0300 ) na nákup vojenského materiálu, finanční dar ve výši 50.000,- Kč

Sláva Ukrajině!

"Ruská válečná lodi, jdi do prdele! " 

ukrajina